ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

MS Excel - Test Level Assessment
Assessment
Preview Course

Assessment

MS Excel - Test Level Assessment

แบบทดสอบประเมินวัดผล Skill MS Excel

โดยจะวัดระดับผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด สามารถลงคอร์สอบรมของทางเราได้อย่างไร