ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

3 ประเภทของรายวิชา

7 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 5 กรกฎาคม 2021

MS Office

หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 

2 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 5 กรกฎาคม 2021

Web Development
หลักสูตรสายพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Web Programming หรือ CMS
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 9 กุมภาพันธ์ 2022

Assessment